ברוכים הבאים לאתר של "אסתר" ברכות מעוצבות ליצירת שפע. (להלן: המוכרת)
כל פעולה באתר – עצם השימוש באתר, ביצוע כל פעולה מכל סוג שהיא, מהווה הצהרה בפועל כי קראתם והבנתם במלואו והנכם מקבלים עליכם במלואם את תנאי השימוש באתר. כפועל יוצא מכך אין ולא תהיה לכם ו\או למי מטעמכם כל טענה ו\או תלונה ו\או דרישה ו\או תביעה כנגד האתר ו\או בעליו ו\או נציגיו, להלן: הנהלת האתר".
 מידע ופרטים אישיים
 • רכישת מוצרים של "אסתר" ברכות מעוצבות ליצירת שפע (להלן: "המוצרים") באתר האינטרנט מחייבת מילוי טופס שכולל שם, כתובת מלאה, דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכן מילוי טופס תשלום – שכולל פרטי כרטיס האשראי של הלקוח, ופרטים נוספים בהתאם לצורך.
 •    מתן מידע שקרי, לא מדויק, מטעה, משמיץ (לרבות מידע אישי) אסור בהחלט. מתן מידע כאמור עשוי להיחשב כעבירה פלילית, ולגרור פעולות משפטיות נגד הלקוח, ובכלל זה, בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר האינטרנט של החברה, לבעליו, למנהליו או לכל אחד אחר מטעמם.
 • הזנת פרטים לא מדויקים מאפשרת לחברה ביטול מיידי של הזמנת הלקוח.
 
שעות פעילות הזמנות ואספקה
 • שעות הפעילות של "אסתר" ברכות מעוצבות ליצירת שפע, הן בימים א-ה בשעות 09:00-17:00 לפי שעון ישראל, מלבד חגים יהודיים;
 • המונח ימי עבודה (ימ"ע) מתייחס לימים ראשון עד חמישי בלבד. ימי שישי, שבתות, חגים ומועדי ישראל אינם נספרים במניין ימי העבודה.
 • מחיר המוצרים באתר, תנאי האספקה, מחירי המשלוח, מס' התשלומים וכל נתון אחר הינם לשיקול דעתה הבלעדי של "אסתר" ברכות מעוצבות ליצירת שפע, אשר תהיה רשאית לשנותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת.
 • הזמנה שאושרה, תוכן ותשלח ללקוח בתוך 3 ימי עבודה. על כך יתווספו 7 ימי עבודה לטובת ההפצה והמשלוח. בכל מיקרה, עיכוב במשלוח עד 21 ימי עבודה לא יהווה עילה מכל סוג שהוא לביטול\זיכוי מכל סוג שהוא מצד הלקוח
 • האתר והנהלת האתר לא ישאו בכל אחריות מכל סוג שהוא בעבור בעיות באספקה, תקלות במשלוח דואר ישראל ו\או שירותי משלוח אחרים, בעיות במלאי חומרי הגלם, כח עליון ואחרים. במקרה זה יהיו הנהלת האתר והאתר מחוייבים אך ורק להחזר סכום המשלוח או חלקו אשר שולמו ע"י הלקוח ואושרו בידי חברת האשראי.
 • החברה לא מספקת אחריות לגבי מוצרים שהוזמנו על ידי הלקוח אך לא התקבלו אצלו מכל סיבה שהיא, לרבות אך לא רק, בעיות טכניות ו / או טעות אנוש.
 • האתר והנהלת האתר לא ישאו בכל אחריות מכל סוג שהוא בעבור בעיות באספקה, תקלות במשלוח דואר ישראל ו\או שירותי משלוח אחרים, בעיות במלאי חומרי הגלם, כח עליון ואחרים. במקרה זה יהיו הנהלת האתר והאתר מחוייבים אך ורק להחזר סכום המשלוח או חלקו אשר שולמו ע"י הלקוח ואושרו בידי חברת האשראי.
 • . המוצרים יימסרו לכתובת הרשומה כפי שתופיע בטופס הוירטואלי שהלקוח סיפק או לכל כתובת אחרת בהסכמה הדדית בין הצדדים, בכתב.
 • כל המחירים באתר נקובים בש"ח.
 
ביטולים והחזרות
 • ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981
 • עפ"י הגדרת חוק הגנת הצרכן בנושא הפקת דברי דפוס בעלי תוכן אישי של המזמין – אין אפשרות להחזיר מוצר לאחר הדפסתו.
 • למרות האמור בסעיף הקודם – בכל מיקרה של פגם במוצר הנובע מפגם בייצור המוצר, האתר יפצה את הלקוח במוצר זהה ללא תשלום נוסף לא כולל עלויות המשלוח. עלות הפיצוי לא תעלה בשום מקרה על העלות המקורית של המוצר. לחילופין יוכל הלקוח לקבל החזר כספי מלא של סכום ההזמנה בה חויב עבור המוצר הפגום בלבד וזאת במידה ולא נמצאה/סופקה חלופה למוצר הפגום.
 • הלקוח זכאי להחזיר מוצר שנרכש דרך האתר, תוך 14 יום ממועד קבלת המוצר, בתנאי שהודיע על כך.  המוצר המוחזר חייב להיות שלם ובמצבו המקורי, בתוך החבילה בה נארז, כולל התוויות המקוריות, והחשבונית.
 • החזר כספי יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי לאחר החזרת המוצר הפגום במלואו. לעניין זה – מוצר פגום אשר נעשה בו שימוש חלקי ו\או מלא לא יתקבל ולא ינתן בגינו כל החזר. לעניין זה – ביטול הזמנה ע"י המזמין בטרם בוצעה הזמנתו – יזוכה המזמין במלוא העסקה באמצעות כרטיס האשראי. יובהר בזאת שלא ניתן לבטל הזמנות שירדו לדפוס.
 • על אף האמור לעיל, רשאית החברה לגבות דמי הקצאת אשראי בסך 10 ₪. יחד עם זאת, יוכל הלקוח לקבל זיכוי בגובה דמי הקצאת אשראי בעת ביצוע העיסקה הבאה באתר. בנוסף, רשאית החברה לגבות 5% מגובה העיסקה כדמי ביטול או 100₪ – הנמוך מבין השניים.
 • המוצרים יימסרו לכתובת הרשומה כפי שתופיע בטופס הוירטואלי שהלקוח סיפק או לכל כתובת אחרת בהסכמה הדדית בין הצדדים, בכתב.
 
תנאי האתר
 • לידיעתך,- החברה אינה יכולה להבטיח כי המוצר יהיה בדיוק כמו שהוא מופיע בתמונה באתר, לרבות אך לא רק, הצורה של המוצר, צבעו , גודלו ועיצובו.
 • "אסתר" ברכות מעוצבות ליצירת שפע, עשויה לשנות מעת לעת, את התנאים אשר מוצגים לעיל, את מבנה ומראה האתר,  ללא הודעה מוקדמת.  ללקוח לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בנוגע לביצוע שינויים או כשלים כאלה.
 • אתר זה מיועד לשימוש אישי בלבד. השימוש כולל מתן מתנות, אבל לא שימוש מסחרי מכל סוג שהוא.
 • "אסתר" ברכות מעוצבות ליצירת שפע, שומרת על זכות בלתי מוגבלת להחליט, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לקבל כל הזמנה ו / או לבטל כל הזמנה אשר החברה מאמינה שנעשתה למטרות מסחריות, כולל למטרות סיטונאות ו / או בניגוד למגבלות האמורות לעיל.
 • במידה ותחול טעות דפוס, שגיאת כתיב, טעות בתיאור המוצר ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל מידע אחר, לרבות בקבלת פרטיך רשאית "אסתר" ברכות מעוצבות ליצירת שפע ,אך לא חייבת, לבטל עסקה .
 • הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו\או להפסיק ו\או לבצע כל פעולה אחרת באתר לפי שיקול דעתה הבלעדית וללא כל הודעה מוקדמת.
 • הנהלת האתר מבהירה כי אתר זה מופנה לנשים וגברים כאחד. יתכן ובמקומות כאלו ואחרים באתר מנוסחת הפניה בלשון גברים בלבד ו\או בלשון נשים בלבד מטעמי נוחות בלבד.
 • כל התמונות, המוצרים, הדוגמאות והאיורים המופיעים באתר הופקו ו\או עוצבו ו\או תוכננו עבור לקוחות הינם בבעלותה הבלעדית אלא אם צוין אחרת. אין לעשות כל שימוש מכל סוג שהוא ללא קבלת אישור בכתב מראש מהנהלת האתר כאמור לעיל.
 • האתר שומר לעצמו את הזכות לפנות ללקוחותיו באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני אשר נמסרה לאתר על ידם. אם אין ברצונו של הלקוח לקבל דואר אלקטרוני מהאתר עליו לסמן זאת בדואר הראשון אשר נשלח אליו מעם האתר
 • החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, אם לא יעמוד בתנאי מתנאֵי תקנון זה, או יפר IP הוראת כל דין, לרבות על ידי חסימת מספר.
האתר נמצא בבעלות אסתר ברכות מעוצבות ליצירת שפע
 
משלוחים
שלום לך ותודה שבחרת לקנות באתר שלי.
זמן אספקתם של המשלוחים בארץ, תוך 7 ימי עסקים, ממועד שליחת החבילה והם בחינם דרך דואר ישראל, לכל ההזמנות שמעל 130 ש"ח.
בנוסף חנות האונליין שלי מציעה משלוח באמצעות שליח מהיר עד הבית, תוך שני ימי עסקים והם בחינם לכל ההזמנות שמעל 250 ש”ח.  
הברכות נשלחות באמצעות חברת שילוח לכל חלקי הארץ, למעט אזורים שמעבר לקו הירוק משום שחברות השילוח אינן מגיעות לשם. במקרה של משלוח כזה המוצר יישלח באמצעות דואר רשום.
המוצרים של אסתר ברכות מעוצבות ליצירת שפע, מיוצרים בישראל.
זמן הייצור הינו בין  3-5  ימי עסקים.במקרים בהם אזל המלאי זמן הייצור הינו עד 21 ימי עסקים.
המוצרים יימסרו לכתובת הרשומה כפי שתופיע בטופס הוירטואלי שהלקוח סיפק או לכל כתובת אחרת בהסכמה הדדית בין הצדדים, בכתב.
בעת תאום האספקה רשאית חברת השילוח לדרוש את נוכחות הקונה במקום ובמועד האספקה, והצגת תעודת זהות של הקונה ו/או חתימה על גבי שובר כרטיס האשראי.